Disclaimer

Théos Healing

Théos Healing of enige vorm van energetische healing/therapie (hierna te noemen “Théos Healing”) is niet bedoeld als vervanging van acute medische interventie. Théos Healing is een instrument of middel, niet het enige middel. Théos Healing sluit andere middelen niet uit. Als u wilt stoppen met het nemen van medicatie, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen u en de specifieke beoefenaar van die andere discipline.

Théos Healing aanvaardt geen impliciete of expliciete verantwoordelijkheid van enige andere therapeut of therapie, met inbegrip van interventies of medicatie. Théos Healing is niet bedoeld om een andere behandeling, interventie of medicatie te overstemmen. Hoewel Théos Healing fantastische resultaten kan opleveren, is niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Théos Healing doet. De verantwoordelijkheid kan nooit worden weggenomen van de beroepsbeoefenaar of van de mensen die het octrooi aanvragen of uitvinden.